ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

(ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ทั้งประชุมด้วยตนเองและ Online)

ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
21 เมษายน 2566
เวลา 14.00 น.
สถานที่: ห้องบอลรูม1 ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
+ เพิ่มปฏิทิน

อัพเดท

ผลประกอบการล่าสุด

+3.9%

ล้านลัง

Unit Cases (MUC)

62.6 MUC

from Domestic Sale

1.7 MUC

from Made-to-Order Sale

ผู้นำตลาด

No.1

เครื่องดื่มน้ำอัดลม
ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

NARTD* share at %

*Non - Alcoholic Ready to Drink (NARTD)

Modern Trade

ด้วยปริมาณการขายเติบโต

%

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

สัดส่วนรายได้ ปี 2565

หน่วย: ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์อัดลม

ผลิตภัณฑ์ไม่อัดลม

สินค้าอุปโภคบริโภค

อาหาร

อื่นๆ

ราคาหุ้น ณ ปัจจุบัน

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

ติดต่อ

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงาน กรุงเทพฯ)

36/6 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 5 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์

(02) 391-4488 ext 8248