ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ HTC
เลขทะเบียนที่ 0107537002206 (เดิม บมจ. 467)
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญจำนวน 201,210,180 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่า 201,210,180 บาท
หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วจำนวน 200,960,500 หุ้น รวมมูลค่า 200,960,500 บาท
ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมนํ้าอัดลม
สำนักงานใหญ่/โรงงาน 87/1 ถ.กาญจนวนิช ต. บ้านพรุ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
  โทรศัพท์ : (074) 210-008-18
  โทรสาร : (074) 210-006-7
โรงงานพุนพิน 206/1 หมู่ที่ 3 ต. ท่าโรงช้าง อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 84130
  โทรศัพท์ : (077) 357-270
  โทรสาร : (077) 357-274
สำนักงานกรุงเทพฯ 36/6 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 5 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์ : (02) 391-4488 ต่อ 8248
  โทรสาร : 0-2381- 2257
Website http://www.haadthip.com
Facebook Haadthip Thailand: https://www.facebook.com/cokehaadthip
  Coke Haadthip: https://www.facebook.com/cokehaadthip
Twitter https://twitter.com/haadthip
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้อง กับคอร์รัปชั่น ระดับ 4