กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
21 เมษายน 2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เวลา 14.00 น.
สถานที่: ห้องบอลรูม1 ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
+ เพิ่มปฏิทิน
วันที่
กิจกรรม
06 กันยายน 2565
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2565
เวลา : 15.15 - 16.00 น.
Virtual Event
26 กรกฎาคม 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
เวลา : 14:30 น.
Virtual Event
26 เมษายน 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM)