โค้กพาชิมSee all

COCA-COLA CHICKEN WINGS RECIPE / 可乐鸡翅 COOKING CHINESE FOOD

เธอเท Coke กระป๋องลงไปบน “ปีกไก่” ที่กำลังร้อน…ผลลัพธ์ที่ได้ คุณแทบจะไม่อยากเชื่อสายตา!

COCA-COLA THE COOKBOOK DIET COKE® CREPES

Adding Coke® to the batter makes these crepes extra fluffy and light. Served with fresh fruit, they make a great Sunday brunch treat.

COCA-COLA THE COOKBOOK - CHICKEN CURRY

Serve with freshly cooked basmati rice and a selection of garnishes

Banner03.jpg

 

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ได้รับลิขสิทธิ์การผลิตและจำหน่าย โคคา-โคลา ใน 14 จังหวัดภาคใต้

         ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความความนิยมเป็นอันดับ 1 ของโลก และ โคคา-โคลา คือแบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุด ประกอบด้วย

 

1. ประเภทอัดลม (Sparkling Beverage) ;

    โค้กสไปรท์แฟนต้าโคคา-โคลา ไลท์โคคา-โคลา ซีโร่ชเวปส์รูทเบียร์ เอ แอนด์ ดับบลิว 

 

2. ประเภทไม่อัดลม (Still Beverage) ;

    มินิทเมด (มินิทเมด สแปลช / มินิทเมด พัลพิ), ฮาบุน้ำดื่มน้ำทิพย์