โค้กพาชิมSee all

COCA-COLA CHICKEN WINGS RECIPE / 可乐鸡翅 COOKING CHINESE FOOD

เธอเท Coke กระป๋องลงไปบน “ปีกไก่” ที่กำลังร้อน…ผลลัพธ์ที่ได้ คุณแทบจะไม่อยากเชื่อสายตา!

COCA-COLA THE COOKBOOK DIET COKE® CREPES

Adding Coke® to the batter makes these crepes extra fluffy and light. Served with fresh fruit, they make a great Sunday brunch treat.

COCA-COLA THE COOKBOOK - CHICKEN CURRY

Serve with freshly cooked basmati rice and a selection of garnishes

ข่าว

  • Home > 
  • News >

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย คุณปริยา จีระพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดป้ายนิทรรศการ "เดินตามพ่อ สานต่อ...พระราชปณิธาน" ซึ่งได้รวบรวม พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อันทรงคุณค่าในการน้อมนำเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต ณ เส้นทางเดินเข้าหอประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยแนวคิดริเริ่มและสนับสนุนจาก ร.ต.ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.หาดทิพย์ อดีตประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

S-DSC_5905.jpg  S-DSC_5890.jpg  S-DSC_5867.jpg  S-DSC_5828.jpg  S-DSC_5852.jpg  S-DSC_5822.jpg