โค้กพาชิมSee all

COCA-COLA CHICKEN WINGS RECIPE / 可乐鸡翅 COOKING CHINESE FOOD

เธอเท Coke กระป๋องลงไปบน “ปีกไก่” ที่กำลังร้อน…ผลลัพธ์ที่ได้ คุณแทบจะไม่อยากเชื่อสายตา!

COCA-COLA THE COOKBOOK DIET COKE® CREPES

Adding Coke® to the batter makes these crepes extra fluffy and light. Served with fresh fruit, they make a great Sunday brunch treat.

COCA-COLA THE COOKBOOK - CHICKEN CURRY

Serve with freshly cooked basmati rice and a selection of garnishes

ข่าว

  • Home > 
  • News >

คุณสุรีพันธ์ ปัทมาคม ผู้ช่วยของรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส ผู้แทน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับมอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมงานตลาดนัดคนรักโค้ก “บ้านบางเขน และ ตลาดนัดคนรักโค้ก” จากคุณชินทัพพ์ ชินวีระ ผู้แทนกลุ่มโค้กไทย จำนวน 225,100 บาท ซึ่ง บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยเงินทั้งหมดมอบเข้ากองทุนร้อยตรี ดร.ไพโรจน์ รัตตกุล เพื่อมอบให้อาคารเย็นศิระ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติ สังคมภาคใต้ และมอบให้โรงพยาบาลสงฆ์


image001.jpg