โค้กพาชิมSee all

COCA-COLA CHICKEN WINGS RECIPE / 可乐鸡翅 COOKING CHINESE FOOD

เธอเท Coke กระป๋องลงไปบน “ปีกไก่” ที่กำลังร้อน…ผลลัพธ์ที่ได้ คุณแทบจะไม่อยากเชื่อสายตา!

COCA-COLA THE COOKBOOK DIET COKE® CREPES

Adding Coke® to the batter makes these crepes extra fluffy and light. Served with fresh fruit, they make a great Sunday brunch treat.

COCA-COLA THE COOKBOOK - CHICKEN CURRY

Serve with freshly cooked basmati rice and a selection of garnishes

สุขภาพ

ออกกำลังกายอย่างไร ไม่ให้ขาดน้ำ 07/03/2013
ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงและมีสุขภาพแข็งแรง
ซูคราโลส17/04/2013
สารที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลที่ไม่ให้พลังงาน (0 แคลลอรี่)
กินหวานโดยไม่ทำร้ายสุขภาพ 17/04/2013
พฤติกรรม การรับประทานอาหารและน้ำของคนไทยล่าสุด จากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
GRANDFATHER ADVERT10/04/2014
Live like grandfather did - move more, eat well, take it easy... and don't forget to enjoy life!