โค้กพาชิมSee all

COCA-COLA CHICKEN WINGS RECIPE / 可乐鸡翅 COOKING CHINESE FOOD

เธอเท Coke กระป๋องลงไปบน “ปีกไก่” ที่กำลังร้อน…ผลลัพธ์ที่ได้ คุณแทบจะไม่อยากเชื่อสายตา!

COCA-COLA THE COOKBOOK DIET COKE® CREPES

Adding Coke® to the batter makes these crepes extra fluffy and light. Served with fresh fruit, they make a great Sunday brunch treat.

COCA-COLA THE COOKBOOK - CHICKEN CURRY

Serve with freshly cooked basmati rice and a selection of garnishes

กิจกรรมเพื่อสังคม

  • Home > 
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ +
จากทิศทางการดำเนินธุรกิจและนโยบายของโคคา-โคลา ที่มุ่งคิดค้น สร้างสรรค์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน โดยคำนึงการลดผลเสียที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมรักษ์น้ำซ่อมแซมฝายชะลอน้ำอ่านต่อ +
มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โคคา-โคลา(ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรลุ่มน้ำคลองยัน มูลนิธิป่าทะเลเพื่อชีวิต และชุมชนในพื้นที่ฯ สานต่อกิจกรรมรักษ์น้ำซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ และระบบประปาภูเขา ลุ่มน้ำคลองยัน จ.สุราษฏร์ธานี ปี 3
งานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดท่าโรงช้าง อ่านต่อ +
งานทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างหอระฆัง ณ วัดท่าโรงช้าง ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โครงการ ค่ายรวมมิตร “หาดทิพย์จูเนียร์” ครั้งที่ 4อ่านต่อ +
โครงการ ค่ายรวมมิตร “หาดทิพย์จูเนียร์” ครั้งที่ 4 23 – 25 ตุลาคม 2557
โครงการอนุรักษ์ชายฝั่งสากลอ่านต่อ +
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โรงเรียนเทศบาล1-5 โรงเรียนจุลสมัย ชุมชนศรีสุดา นักท่องเที่ยวคณะสื่อมวลชนและโคคา-โคลา หาดทิพย์ จำนวนกว่า 800คน ร่วมกันทำความสะอาดชายหาดและสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม