โค้กพาชิมSee all

COCA-COLA CHICKEN WINGS RECIPE / 可乐鸡翅 COOKING CHINESE FOOD

เธอเท Coke กระป๋องลงไปบน “ปีกไก่” ที่กำลังร้อน…ผลลัพธ์ที่ได้ คุณแทบจะไม่อยากเชื่อสายตา!

COCA-COLA THE COOKBOOK DIET COKE® CREPES

Adding Coke® to the batter makes these crepes extra fluffy and light. Served with fresh fruit, they make a great Sunday brunch treat.

COCA-COLA THE COOKBOOK - CHICKEN CURRY

Serve with freshly cooked basmati rice and a selection of garnishes

กิจกรรมเพื่อสังคม

โค้ก-หาดทิพย์ ส่งมอบความสุข คุณพรณีย์ กันทรากร ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษอาวุโส ผู้แทน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) มอบ หนังสือเสริมความรู้ อุปกรณ์กีฬา พร้อมเครื่องดื่ม และ กระบอกน้ำ ให้แก่ คุณทัศนีย์ ผลชานิโก ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เพื่อมอบให้กับ น้องๆ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อ.เบตง จ.ยะลา ในโครงการ PED 6 TO BE NUMBER ONE ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จ.สงขลา เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม ที่ผ่านมา

IMG_7618-s.jpg