โค้กพาชิมSee all

COCA-COLA CHICKEN WINGS RECIPE / 可乐鸡翅 COOKING CHINESE FOOD

เธอเท Coke กระป๋องลงไปบน “ปีกไก่” ที่กำลังร้อน…ผลลัพธ์ที่ได้ คุณแทบจะไม่อยากเชื่อสายตา!

COCA-COLA THE COOKBOOK DIET COKE® CREPES

Adding Coke® to the batter makes these crepes extra fluffy and light. Served with fresh fruit, they make a great Sunday brunch treat.

COCA-COLA THE COOKBOOK - CHICKEN CURRY

Serve with freshly cooked basmati rice and a selection of garnishes

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โดย ร้อยตรีไพโรจน์  รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ บ้านให้ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ให้แก่นายอยู่เส็น  ดำเชื้อ ชาวอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในโครงการ “บ้าน...ปันสุข” จังหวัดกระบี่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ  5 รอบ (2 เมษายน 2558) ซึ่งมีนายชอบ นิตรลาภ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บมจ.หาดทิพย์ เป็นผู้แทนส่งมอบ ณ บ้านเลขที่ 43/2 หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

DSC_8036s.jpg  DSC_8066s.jpg  DSC_8105s.jpg  DSC_7955s.jpg  DSC_7928s.jpg