โค้กพาชิมSee all

COCA-COLA CHICKEN WINGS RECIPE / 可乐鸡翅 COOKING CHINESE FOOD

เธอเท Coke กระป๋องลงไปบน “ปีกไก่” ที่กำลังร้อน…ผลลัพธ์ที่ได้ คุณแทบจะไม่อยากเชื่อสายตา!

COCA-COLA THE COOKBOOK DIET COKE® CREPES

Adding Coke® to the batter makes these crepes extra fluffy and light. Served with fresh fruit, they make a great Sunday brunch treat.

COCA-COLA THE COOKBOOK - CHICKEN CURRY

Serve with freshly cooked basmati rice and a selection of garnishes

กิจกรรมเพื่อสังคม

  • Home > 
  • กิจกรรมเพื่อสังคม

โค้ก-หาดทิพย์ รวมพลคนรวมคนอาสา นำทีมทหาร สื่อมวลชน และ ชาวบ้านเก่าร้าง จำนวน 100 คน สร้างฝายชะลอน้ำ อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ต่อเนื่อง ปี 2 เพื่อประโยชน์ร่วมกันของคน ต้น กลาง และปลายน้ำ สร้างความชุมชื่นให้ผิวดิน ป่าต้นน้ำผาดำ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

DSC_7887s.jpg  DSC_7669s.jpg  DSC_7780s.jpg  DSC_7650s.jpg  DSC_7635s.jpg  DSC_7572s.jpg  DSC_7614s.jpg  DSC_7449s.jpg  DSC_7081s.jpg  DSC_7546s.jpg  DSC_7504s.jpg  DSC_7555s.jpg