โค้กพาชิมSee all

COCA-COLA CHICKEN WINGS RECIPE / 可乐鸡翅 COOKING CHINESE FOOD

เธอเท Coke กระป๋องลงไปบน “ปีกไก่” ที่กำลังร้อน…ผลลัพธ์ที่ได้ คุณแทบจะไม่อยากเชื่อสายตา!

COCA-COLA THE COOKBOOK DIET COKE® CREPES

Adding Coke® to the batter makes these crepes extra fluffy and light. Served with fresh fruit, they make a great Sunday brunch treat.

COCA-COLA THE COOKBOOK - CHICKEN CURRY

Serve with freshly cooked basmati rice and a selection of garnishes

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิต จำหน่าย และกระจายผลิตภัณฑ์ของบริษัทโคคา-โคลา ทั้งที่เป็นประเภทอัดลมและไม่อัดลม สำหรับความต้องการในการบริโภคในทุกโอกาสในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าของเรามากกว่า 1 พันล้านขวด และ/หรือ กระป๋อง ในภูมิภาคนี้ในปี พ.ศ. 2557

 

หาดทิพย์มีพนักงานมากกว่า 2000 คน ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ (ภาคใต้ประกอบด้วย 14 จังหวัด จาก 77 จังหวัดของประเทศไทย) ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในโรงงาน, คลังสินค้า, และสำนักงานต่างๆ ทั่วพื้นที่ พนักงานเหล่านี้ทำให้เรามั่นใจได้ว่าลูกค้าและผู้บริโภคของเรา ซึ่งมีมากกว่า 9 ล้านคน จะได้รับสินค้าและการบริการที่ยอดเยี่ยมจากบริษัทฯ ในทุกๆ วัน

 

หาดทิพย์ มีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากสินค้าและการปฏิบัติงานของเราให้น้อยที่สุดผ่านการวางแผนยุทธศาสตร์ทางด้านความยั่งยืนโดยเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ การประหยัดพลังงานและการรักษาสภาพชั้นบรรยากาศ บริษัทฯ สามารถคืนจำนวนของน้ำที่นำมาใช้ในการผลิตกลับสู่ธรรมชาติในอัตราที่เท่ากันได้ในปี 2555 - สำเร็จก่อนแผนที่ได้อ้างไว้ถึง 8 ปี

 

หาดทิพย์ได้รับการรับรองจาก ISO 14001 : 2004 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลระดับสูงสุด ในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ด้วยนวัตกรรมทางด้านบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทฯ นำมาใช้ ทำห้เราสามารถใช้จำนวนพลาสติกลดลงถึงปีละ 1700 ตันต่อปี นอกจากนี้แล้วหาดทิพย์ยังสามารถลดการใช้พลังงานลงในกระบวนการทำงานต่างๆ ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และมากกว่า 99 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนขยะจากโรงงาน และสถานที่ประกอบการได้รับการจัดเก็บและนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการรีไซเคิล

 

บรรจุภัณฑ์ประเภทขวดแก้วทั้งหมดของหาดทิพย์สามารถนำกลับมาใช้ได้ทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ และประกอบด้วยวัสดุที่รีไซเคิลมาแล้ว โดยเฉลี่ย 30 เปอร์เซ็นต์ บรรจุภัณฑ์ประเภท PET หรือพลาสติก สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนบรรจุภัณฑ์ประเภทกระป๋องของหาดทิพย์นั้นทำจากวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ และประกอบด้วยวัสดุที่ได้รับการรีไซเคิลมาแล้วประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนทั้งหมด

 

ในปัจจุบัน หาดทิพย์กำลังเดินทางอยู่เพื่อไม่ให้ถึงเป้าหมายของการบริหารจัดการ สภาพนั้นบรรยากาศซึ่งได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของบริษัท โดยวัดและคำนวณหาค่าของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศจากกระบวนการผลิตและกระจายสินค้าของเรา ซึ่งเราได้ร่วมกับองค์กร Thailand Carbon Trust เพื่อหาค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากวงจรชีวิตของแต่ละผลิตภัณฑ์ของเรา

 

ณ วันนี้ หาดทิพย์ ผลิต จำหน่า และกระจายสินค้าภายใต้แบรนด์ต่างๆ เหล่านี้ โคคา-โคลา, โค้กไลท์, โค้ก ซีโร่, แฟนต้า, สไปรท์, ชเวปส์มะนาวโซดา, ชเวปส์โซดา, ชเวปส์โทนิค, ชเวปส์จินเจอร์ เอล, มินิท เมด สแปลซ, มินิท เมด ปัลปี้, นูตริบู้สท์, ฮาบุ, เอแอนด์ดับเบิลยู, และน้ำทิพย์ ผลิตภัณพ์ทั้งหมดของเราครอบคลุมการบริโภคเกือบทุกโอกาา ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความสดชื่น, สุขภาพ, ทดแทนความต้องการน้ำ และการสังคม

 

ใน 4 ทศวรรตที่ผ่านมานับจากจุดกำเนิดของบริษัทฯ หาดทิพย์ยังครองความเป็นผู้นำตลาดน้ำอัดลมในภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง และยังคงดำเนินการต่อไปในความเป็นผู้นำด้วยการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ โดยมีความยึดมั่นในการทำธุรกิจแบบยั่งยืนต่อไปในอนาคต เพื่อเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่